OBCHODNÉ  PODMIENKY


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode


Predávajúci: prevádzkovateľ  internetového  obchodu 

Andrea  Demková-vlnagalanteria

L.Svobodu  2357/4 Poprad  058 01 

 

IČO: 32879547

DIČ: 1022722184

e-mail: info@vlnagalanteria.sk

tel.č.0908310308 

 

Podnikateľský subjekt je zapísaný na OU-PP-OZP-2015/014213-2


Dozorný orgán: Inšpektorát SOI /Slovenská obchodná inšpekcia/ pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru.


Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajoch pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27.Obchodné, dodacie  a reklamačné  podmienky 

                                                      

1. Objednávka  tovaru  a uzatvorenie  zmluvy

Odoslaním  objednávky  kupujúci  potvrdzuje, že  sa  oboznámil  s nákupnými, platobnými  a reklamačnými  podmienkami  a akceptuje ich.                                              Vystavením  objednávky  sa  kupujúci  zaväzuje  za  objednaný  tovar  zaplatiť  kúpnu  cenu  podľa  platobných  podmienok  uvedených  v objednávke.  

Podmienkou  platnosti  elektronickej  objednávky  je  pravdivé  a úplné  vyplnenie  všetkých  potrebných  údajov  a náležitosí vo  formulároch .

Poskytnutím  údajov  k registrácií  a vyplneniu  elektronickej  objednávky  kupujúci  súhlasí  s používaním  osobných  údajov  v zmysle  zákona  č.428/2002 Zb.z. a novelou zákona 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných  údajov.

Predávajúci  sa  zaväzuje  k používaniu  osobných  údajov  kupujúceho  len  pre  vlastné  marketingové  a interné  potreby  a nebude  ich   poskytovať  tretím  osobám.

 

2.Dodacie  podmienky

Dodacia  lehota  plynie  odo  dňa  obdržania  záväznej  objednávky  a po  zaplatení  faktúry  zo  strany  kupujúceho. Podmienkou  je  obdržanie  všetkých  potrebných  údajov  od  kupujúceho, potrebných  pre  včasné  vybavenie  objednávky.

V prípade,  že  tovar  nie je  na  sklade, kupujúci  bude o tomto  oboznámený a može  sa  rozhodnúť  o platnosti -  neplatnosti  objednávky.


Predávajúci  sa  zaväzuje:

- vyexpedovať  objednaný  tovar  kupujúcemu  alebo  zvolenému  dopravcovi  do 1-3  pracovných  dní  v objednanom množstve  a kúpnej  cene  platnej  v deň  odoslania  objednávky

- dodať  kupujúcemu  objednaný  tovar  v objednanom  množstve, farbe  a druhu  vhodne  zabalený

- informovať  kupujúceho  o nedostatočnom  množstve  objednaného  tovaru  v prípade,  ak  sa  už  nevyrába  alebo  nedodáva  alebo  došlo  k výraznej  zmene  ceny  zo  strany  dodávateľa


Predávajúci  nezodpovedá za:

- odlišnosť  farby  fotiek  v e-shope  s tovarom  v skutočnosti,  vzhľadom  na  odlišnosť  typov  monitorov  a možnosti  minimálneho  skreslenia  farebnice

-neskoré  dodanie  tovaru  zapríčinené  poštou  či  inou  doručovateľskou  službou,  nesprávne  udanou  adresou  kupujúceho

- za  poškodenie  zásielky  a tovaru  zapríčinené  poštou  či  inou  doručovateľskou  službou  -  v tomto  prípade  doporučujeme  postupovať  podľa  platného  reklamačného  poriadku  daného  prepravcu  a spísať  reklamáciu  o poškodenej  zásielke  priamo  pri  preberaní zásielky  s dopravcom

- za  skryté  vady  v tovare,  ktoré  nie  sú  priamo  viditeľné  -  v tomto  prípade  je  možnosť  vrátenia  tovaru  po  dohode  s predávajúcim,  s možnosťou  vrátenia  platby  len za  daný poškodený  tovar  alebo  výmenu  za  tovar  v rovnakej  cenovej  relácií

- informácie  o produktoch,  ktoré  sú  preberané  od  tretej  strany  a neboli  doplnené, či  zmenené  bez  upozornenia


Kupujúci  sa  zaväzuje:

- prevziať  objednaný  tovar  v neporušenom stave

- uhradiť  plnú  faktúrovanú  sumu  čím skôr  odo  dňa  objednania  a odsúhlasenia objednávky  na  číslo  účtu  predávajúceho

- zaplatiť  za  prevzatú  zásielku  od  dopravcu  v plnej  výške  podľa  obchodno – reklamačných  podmienok  platných  v deň  odoslania  objednávky

- v prípade  poškodenia  zásielky  pri  preberaní  uplatniť  reklamáciu  priamo  na mieste u doručovateľa danej  doručovateľskej  spoločnosti

- v prípade  neprebratia  objednávky  alebo  storna  objednávky  po  termíne,  vyhradzuje  si  kupujúci  nárok  na  náhradu  vzniknutej  škody. V prípade  prvého  neprebratia  a opätovného  doručenia, preberá  na  seba  kupujúci  povinnosť  uhradenia  nákladov  prvého  aj  opätovného  doručenia  zásielky. Opätovné  doručenie  bude  refakturované  na  základe  taríf zvolenej  doručovateľskej  spoločnosti  kupujúcim.


3.Dodanie  tovaru

Tovar  bude  kupujúcemu  dodaný  podľa  dostupnosti  objednaného  tovaru  a prevádzkových  možností  v čo  najkratšom  čase, obvykle  do  3  pracovných  dní.

V prípade  tovaru, ktorý  nie  je  na sklade, bude  kupujúci  upovedomený  e-mailom  alebo  telefonicky  na  zmenu  termínu  dodania.  Kupujúci  má  v tom  prípade  možnosť  storna  objednávky  alebo  výberu  iného  tovaru.

Tovar  zasielame na  dobierku  alebo  po  pripísaní  faktúrovanej  čiastky  na  náš  účet, v tom  prípade  bude  kupujúci  oboznámený  o pripísaní  platby  a odoslaní  zásielky.


4.Ceny  tovaru

Ceny  uvedené  v e-shope  sú  platné  pre  kupujúceho  v  čase  objednania  tovaru.

Všetky  ceny  sú  konečné.

V cene  tovaru  nie  sú  započítané  expedičné  náklady a balné.

Dokladom  o kúpe  a dodaní  tovaru  je  faktúra  priložená  ku  každej  zásielke,  ktorá  slúži  ako  dodací  list.


5.Platba  za  tovar  a poštovné

Predávajúci  zasiela  tovar  kupujúcemu  poštou  alebo  inou  doručovateľskou  spoločnosťou  na  doručovateľskú  adresu  udanú  na  objednávke.

Kupujúci  uhradí  za  tovar  plnú  sumu  doručovateľovi  alebo  zaplatil  hneď  pri  odoslaní  objednávky  na  číslo  účtu  predávajúcemu.

V sume  je  započítaná  platba  za  tovar  +  cena  poštovného  podľa  taríf  prepravcu. Platba  je  pre  kupujúceho  konečná.

Pri  platbe  na  dobierku  bude  kupujúcemu  prirátaná  cena  poštovného  za  dobierku.


PLATBY:


a/  Bankovým  prevodom – vkladom  na  účet

      Názov  účtu:   Andrea  Demková

      Číslo  účtu: IBAN: SK 33 7500 0000 0040 0811 0456


b/ na  dobierku – platba  pri  prevzatí  zásielky

 

V prípade  doručovania  do  zahraničia  sa  poštovné  vypočítava  individuálne  podľa  sadzieb  doručovateľskej  spoločnosti  pre  danú  krajinu  a podľa  hmotnosti  zásielky. V tomto  prípade  predávajúci  účtuje  poštovné  v plnej  výške  bez  ohľadu  na  hodnotu  objednávky.

 

Doručovanie  tovaru  slovenskou  poštou:

- dodanie  tovaru  trvá  2-3 dni od  vyexpedovania  tovaru  od  nás

- cena  sa  odvíja  od  hmotnosti  objednávkyDOPORUČENÝ  list:


1.trieda -  dodanie  na  druhý  deň  od  vyexpedovania 

               - do hmotnosti 50 g .......................1,35 €

               - do hmotnosti 100 g .....................1,50 €

               - do  hmotnosti  500g ....................1,80 €

               - do  hmotnosti 1000g ...................2,50€

               - do hmotnosti 2000 g ...................3,50 €


2.trieda - do hmotnosti 50 g .......................1,15 €

               - do hmotnosti 100 g .....................1,30 €

               - do  hmotnosti  500g ....................1,60€

               - do  hmotnosti 1000g ...................2,30€

               - do hmotnosti 2000 g ...................3,30 €Zásielka  bude  odoslaná  až  po  pripísaní  platby  na účet.


Obyčajné poštovné nerealizujeme z dôvodu prípadnej straty zásielky

 

Platba  na  dobierku:  + 1€

Objednávky  prijaté  do  14-tej  hodiny  posielame  v ten  istý  deň.

 

Doručovanie  tovaru  kuriérom:

Zásielky  expedujeme  kuriérom  do  24  hodín  od  prijatia  objednávky.


Dpd Classic /ceny s DPH/:


- cena  sa  odvíja  od  hmotnosti  zásielky -  do hmotn.0-3 kg ..................3,66 €

                                                                          - do  hmotn.3-5 kg ..................3,78 €

                                                                          - do  hmotn.5-10 kg .................4,08 €

                                                                          - do  hmotn.10-20 kg ...............4,68 €

                                                                          - do hmotn.20-30 kg ................5,40 €Dpd Home /ceny s DPH/:

-cena sa odvíja od hmotnosti zásielky – do hmotn.0-3 kg ..................4,08 €

                                                                    - do hmotn.3-5 kg ..................4,20 €

                                                                    - do hmotn.5-10 kg ................4,56 €

                                                                    - do hmotn.10-20 kg ..............5,16 €

                                                                    - do hmotn.20-30 kg ..............5,94 €Dobierka:

-do 170 € .............................1,20 €

-do 340 € .............................1,32 €

-do 680 € .............................1,56 €

 

Ku každej zásielke je potrebné pripočítať 0,20 €  balné.

 

Osobný  odber: Možný len po dohode medzi  predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom  telefonického  kontaktu  alebo  e-mailom, až  po  prevode  faktúrovanej  čiastky  na  účet  predávajúceho.

                                    

6.Storno  objednávky:

Stornovať  objednávku  je  kupujúci  oprávnený vykonať  bez  udania  dôvodu  do  6 hodín od  jej odoslania. Po tejto  dobe  sa  začne  objednávka  realizovať  ako  záväzná. Po  upynutí  lehoty  je  možné  objednávku  stornovať  len  po  dohode  s predávajúcim. Storno  je  kupujúci  povinný  zaslať  e-mailom,  kedy  mu  bude  obratom  zaslané  potvrdenie  o zrušení  objednávky.


7.Reklamačný  poriadok

Predávajúci  zodpovedá  kupujúcemu  za to, že  predávaný  tovar  má  akosť  a úžitkové  vlastnosti zmluvou  požadované, predávajúcim, výrobcom  alebo  jeho  zástupcom  popisované, zodpovedá  hmotnosti  a účelu,  ktorý  výrobca  uvádza.

V prípade  vady  tovaru,  ktorú  nie  je  možné  odhaliť  pri  preberaní  tovaru  predávajúcim  od  výrobcu  či  dodávateľa,  je    Pomožné  zo strany  kupujúceho  daný  tovar  reklamovať  za  výmenu  tovaru, zľavu  z ceny  prípadne storno  tovaru  a vrátenie  platby  za  poškodený  tovar.

Predajca  odporúča  kupujúcemu  skontrolovať  zásielku  pri  preberaní,  pri  značnom  poškodení  odprúčame  bezodkladne  spísať  reklamáciu  s doručovateľom.

V prípade  reklamácie  poškodeného  tovaru  je  nutné  zaslať  daný  tovar  na  adresu  predávajúceho. Riadne  zabalená  zásielka  musí  obsahovať  reklamovaný  tovar,  doklad  o nákupe, popis  závady  od  kupujúceho  a kontaktné  údaje  -  spiatočná  adresa  kupujúceho,  telefón a e-mail, bez  týchto  náležitostí  sa  bude  reklamácia  považovať  za  neoprávnenú. Reklamáciu  zašle  kupujúci  formou  balíka  alebo  doporučene  ako list /zaslanie  dobierkou  nebude  prijaté/  viditeľne  označenú  slovom  REKLAMÁCIA. Znečistený  a ináč  znehodnotený  tovar  bude  kupujúcemu  vrátený. Spiatočné  doručenie  hradí  predávajúci.


Záruka  sa  nevzťahuje  na :

-mechanické  opotrebovanie  tovaru

-znečistenie zlou  údržbou

-zlé  zaobchádzanie  s tovarom  v rozpore  s návodom  o udržiavaní

-mechanické  poškodenie – roztrhanie, tepelné  poškodenie, rozstrapkanie,  zafarbenie,


Reklamácia  sa  vybavuje  v lehote  30 dní  od  dátumu  doručenia  predávajúcemu. Ak  bude  reklamácia  vybavená  v danej  lehote  výmenou  za   iný  tovar,  záručná  doba  plynie  nanovo  od  dátumu  vybavenia  reklamácie.

O vybavení  reklamácie  predávajúci  informuje  kupujúceho  telefonicky,  písomne  alebo  e-mailom.8.Vrátenie  tovaru:

V súlade  so  zákonom  o ochrane  spotrebiteľa  pri  zásielkovom  predaji / zákon č.108/2000 Z.z./ môže  kupujúci  vrátiť  tovar  do  14 pracovných  dní  odo  dňa  prevzatia  tovaru, pričom  je  nevyhnutné  doručiť  predávajúcemu  v danej  lehote  list -  oznámenie  o odstúpení  od  zmluvy. O platí  aj  pri  osobnom  odbere. Tovar  je  potrebné  vrátiť  na  adresu  predávajúceho  v originálnom  balení,  kompletný ,  čistý,  so  všetkými  dokladmi,  ktoré  k nemu  patria. Prepravné  hradí  kupujúci. Dobierka  nebude  predávajúcim  prijatá.  Platba  bude  kupujúcemu  vrátená  na  jeho  účet  do  15  dní  od  odstúpenia  od  zmluvy. O úmysle  vrátenia  tovaru  informuje  kupujúci  predávajúceho e-mailom.


9.Ochrana  súkromia:

Informačný systém internetový obchod www.vlnagalanteria.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Pri  nakladaní  s osobnými údajmi  sa  prevádzkovateľ  zaväzuje  riadiť  zákonom č.428/2002 Z.z. a novelou zákona 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných  údajov v znení  neskorších  predpisov  -  o spracovávaní  a uschovávaní  osobných  údajov  zákazníkov-kupujúcich, ktoré  sú  potrebné  pri  vykonávaní  činnosti  a ich  spracovávaní  vo  všetkých  informačných  systémoch.


Predávajúci  sa  zaväzuje  k používaniu  údajov  len  za  účelom  uzatvorenia  a vykonávania  obchodnej  zmluvy  na  základe  obchodných  podmienok.  Spracovávané  údaje nebudú zverejňované  ani  poskytované  tretím  osobám.


Prevádzkovateľ  e-shopu  nezodpovedá  a vyhradzuje  si  právo  na  odstúpenie  od  záruky  bezpečnosti  v prípadoch  napadnutia  serveru  neznámymi  páchateľmi -  hackermi.


Na  prianie  kupujúceho  a bez  udania  dôvodu  je  kedykoľvek  možné  jeho  osobné  údaje  vymazať  z databázy  prevádzkovateľa.10.Záverečné  ustanovenia  a zákony:

Kupujúci  prehlasuje, že  sa  pred  vyplnením  objednávky  oboznámil  s obchodnými  podmienkami  a v plnom  rozsahu  s nimi  súhlasí, keďže  tvoria  neoddeliteľnú  súčasť  uzatvorenej  kúpnej  zmluvy. Vzťahy  medzi  kupujúcim  a predávajúcim  sa  riadia  týmito  obchodnými  podmienkami,  ktoré  sú  zároveň  pre  obidve  strany  záväzné.


-zákon č. 428/2002 Z.z. a novela zákona 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných  údajov

-zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane  spotrebiteľa pri  podomovom  predaji a zásielkovom predaji 

Prevádzkovateľ  si  vyhradzuje  právo  meniť  a inak  upravovať  Obchodné  podmienky.


Poprad, dňa:16.01.2016  

 

Poštovné nad 35€ zadarmo
Tovar objednaný do 14:00 bude odoslaný v ten istý deň